Pro Enviro
nezisková organizácia

Environmentálne prístupy, riešenia, schémy

O nás

Kto sme, čo sme a čo robíme.

 • 2007 - Založenie

  Nezisková organizácia Pro Enviro bola založená prof. Ing. Milanom Majerníkom, PhD. - profesorom pre environmentalistiku v novembri 2007. Bolo to obdobie, kedy vo svete vrcholila finančná a hospodárska kríza a mnoho súkromných ale aj štátnych organizácií začalo z dôvodu šetrenia škrtať najmä v oblasti environmentalistiky a ochrany životného prostredia. My v Pro Enviro však zastávame názor, že environmentálne prístupy a riešenia nie sú spojené len s finančnými nákladmi, ale prinášajú zvýšenú efektivitu, zvýšenú angažovanosť, sú zdrojom inovácií a z dlhodobého hľadiska sa stávajú aj zdrojom zisku. V prvom rade však tieto prístupy prispievajú k ochrane životného prostredia, efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov a k udržateľnému rozvoju spoločnosti.

 • Team

  Nezisková organizácia Pro Enviro je tvorená ľuďmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti ochrany životného prostredia a environmentálneho vzdelávania. Spolupracuje s partnermi z rôznych sektorov – od súkromných podnikov cez štátne inštitúcie, vzdelávacie inštitúcie a municipality.

 • Vízia a ciele

  Našou ambíciou je spracovanie profesionálnych projektov a poskytovanie služieb v oblasti ochrany životného prostredia s dôrazom na individuálny prístup a maximálnu ústretovosť voči zákazníkom a partnerom. Veríme, že environmentálne prístupy a riešenia prinášajú niekoľkonásobný pozitívny impakt – v oblasti ochrany životného prostredia, v oblasti sociálnej aj v oblasti ekonomickej.

 • Učiť sa, vzdelávať sa, študovať...

  Významnou súčasťou našej misie je environmentálne vzdelávanie. Sme presvedčení, že najlepším darom, ktorý môžeme dať budúcim generáciám a tým najcennejším odkazom, ktorý môžeme za sebou zanechať je svet vzdelaných a environmentálne uvedomelých ľudí, s postojom udržateľného spôsobu života, ktorý v dnešnej konzumnej spoločnosti tak chýba.

 • Staňte sa
  súčasťou!

Služby

ENVIRONMENTÁLNE PRÍSTUPY - RIEŠENIA - SCHÉMY

Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva

Sme za lepší život!

Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

Sme za lepšiu vedu!

Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

Sme za lepšie vzdelanie!

Referencie

Portfólio realizovaných projektov

Spolupracujúce firmy a organizácie

Štátne inštitúcie

Vzdelávacie inštitúcie

Komerčné inštitúcie

Samospráva

Pokiaľ Vás naša práca zaujala,

kontaktujte nás.

Budeme veľmi radi, keď s nami preberiete Vaše zámery a plány.

Pro Enviro n. o., Napájadlá 2/A, 040 12 Košice ::::::: Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., číslo účtu: SK50 0900 0000 0004 4818 0425

email: info@proenviro.org, tel.: +421 (0)911 405 222